ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน แจ้งผู้ปกครองรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (อ่าน 51) 28 พ.ค. 63
@@โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 169) 04 เม.ย. 63
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 116) 04 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 224) 25 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย เรื่อง งดจัดกิจกรรมค่ายฤดูร้อน (อ่าน 160) 04 มี.ค. 63
วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3) 28 ก.พ. 63
รร.เซนต์ปอลหนองคาย มอบวุฒิบัตรนร.ที่สำเร็จการศึกษาชั้น "อ.3-ม.3" ประจำปีการศึกษา256 (อ่าน 1) 20 ก.พ. 63
บรรยากาศวันรับวุฒิบัตรนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1) 20 ก.พ. 63
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล ๓และมัธยมศึกษาที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 10) 20 ก.พ. 63
เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 10) 15 ก.พ. 63
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11) 07 ก.พ. 63
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 17) 01 ก.พ. 63
วันวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ "รักษ์โลก รักษษ์ธรรมชาติกับตลาดนัดวันวิชาการสรางอาชีพ" (อ่าน 11) 24 ม.ค. 63
กิจกรรมเดินทางไกลและพักแรมคืนลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 3) 17 ม.ค. 63
การแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 21) 10 ม.ค. 63
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 11) 03 ธ.ค. 62
การอบรมค่ายทักษะชีวิตสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนโรงเรียนเอกชน (อ่าน 34) 28 ส.ค. 62
กำหนดการอบรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา (อ่าน 510) 16 ส.ค. 62
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วม โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 (อ่าน 305) 13 ส.ค. 62
แผนทุจริตศึกษา ป.1-ม.6 (อ่าน 20) 08 ส.ค. 62
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1200) 18 ม.ค. 62
๑๖มกราเชิดชูเกียรติครูเซนต์ปอลฯ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ (อ่าน 34) 16 ม.ค. 62
การแข่งขันกีฬา โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ประจำปีการศึกษา 2561 (อ่าน 53) 11 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครครูดนตรีไทย/สากล (อ่าน 709) 07 ม.ค. 62
St. Paul Night 2018 (อ่าน 47) 22 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครครูดนตรีไทย/สากล (อ่าน 582) 12 ธ.ค. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Kindergarten2 Revision Midterm Exam2_อนุบาล 2 (อ่าน 709) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ REVISION Final Exam for P.6 (อ่าน 676) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ REVISION Final Exam for P.5 (อ่าน 598) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ REVISION Final Exam for P.4 (อ่าน 645) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ REVISION Final Exam for P.3 (อ่าน 649) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ REVISION Final Exam for P.2 (อ่าน 614) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ REVISION Final Exam for P.1 (อ่าน 597) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1721) 30 พ.ย. 61
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ Kindergarten3 Revision Midterm Exam2_อนุบาล 3 (อ่าน 914) 30 พ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จังหวัดหนองคาย รับสมัครครูเอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 501) 30 ต.ค. 61
แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ปี การศึกษา 2561 (อ่าน 778) 10 พ.ค. 61
รายงานสรุปแผนงาน-โครงการ (อ่าน 1360) 07 เม.ย. 59
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 59 (อ่าน 1441) 07 เม.ย. 59
แบบฟอร์มรับสมัครงาน 58 (อ่าน 1840) 27 ต.ค. 58