ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล ๓ และมัธยมศึกษาปีที่๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 65) 31 มี.ค. 64
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 516) 15 มี.ค. 64
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 521) 28 ม.ค. 64
แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 46) 23 ต.ค. 63
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 473) 22 ต.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย จังหวัดหนองคาย เรื่อง รับสมัครครูนาฏศิลป์ (อ่าน 482) 21 ก.ย. 63
แนวข้อสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4994) 28 ส.ค. 63
@@โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 551) 04 เม.ย. 63
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ (อ่าน 518) 04 เม.ย. 63
ประกาศโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการเลื่อนกิจกรรมของโรงเรียน (อ่าน 733) 25 มี.ค. 63
รร.เซนต์ปอลหนองคาย มอบวุฒิบัตรนร.ที่สำเร็จการศึกษาชั้น "อ.3-ม.3" ประจำปีการศึกษา256 (อ่าน 9) 20 ก.พ. 63
เสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 30) 15 ก.พ. 63
St. Paul Night 2018 (อ่าน 47) 22 ธ.ค. 61
รายงานสรุปแผนงาน-โครงการ (อ่าน 1583) 07 เม.ย. 59
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 59 (อ่าน 1636) 07 เม.ย. 59
แบบฟอร์มรับสมัครงาน 58 (อ่าน 2044) 27 ต.ค. 58
พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (อ่าน 1383) 05 ส.ค. 58
บริการเครือข่ายไร้สาย โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย (อ่าน 1704) 14 พ.ค. 57