ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐาน
ระดับประถมวัย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.52 KB
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 141.57 KB