ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รายงานผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.วิมณทิพย์ สมคม
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,10:24   อ่าน 1063 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชลธิชา บุราณเดช
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,10:23   อ่าน 998 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐชยา พนาลิกุล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,10:22   อ่าน 983 ครั้ง
ชื่อผลงาน : “สมเด็จพระเทพฯกับพระราชกรณียกิจ” รอบกลุ่ม ร.ร.เอกชน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.เมธาวี โพธิ์ภูมิ
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,10:21   อ่าน 935 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27 ของบริษัทโตชิบา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิศมา ยาพรหม
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,10:20   อ่าน 1059 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ธงชาติอาเซียน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กษัตินาถ เตียวศีริชัยสกล
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2559,07:32   อ่าน 1052 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบ ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สัญฑ์ แจ้งวัง
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,08:47   อ่าน 1399 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประมงไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.อัญนิกา เพ็ญพร มาแทร์น
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2557,15:18   อ่าน 2333 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2556
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. อัจฉรา นำเจริญสมสกุล ม ๑/๑ ,ด.ช. ก้องพิพัฒน์ ใจขาน ม ๓/๒
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,11:24   อ่าน 1791 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เตรียมอุดมดนตรี ม.4 (Pre-College Program/M.4)
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ณภัทร์ ณ หนองคาย
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2557,11:12   อ่าน 1957 ครั้ง