ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : งานทักษะวิชาการเอกชน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2557,09:55   อ่าน 712 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Asean Quiz (ป4-6) งานมหกรรมทักษะวิชาการเอกชน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สัณฑ์ แจ้งวัง และ ด.ญ.บงกชพรรณ ยงยอด
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2557,08:56   อ่าน 985 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Multi Skills Competition งานมหกรรมทักษะวิชาการเอกชน จ.บึงกาฬ 24 ม.ค.57
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชัญดา รุจนเวชช์
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 2557,08:55   อ่าน 773 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Asean Quiz 2013
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.บงกชพรรณ ยงยอด
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2556,14:28   อ่าน 760 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน Asean Quiz 2013
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สัณฑ์ แจ้งวัง
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2556,14:27   อ่าน 731 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเข้าร่วมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ (Spelling Bee)
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สุกฤษฎิ์ มโนมัยโรจน์
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2556,14:24   อ่าน 778 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สังขารูปัตติสูตร ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิศรา ไกรวีระเดชาชัย
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2556,10:57   อ่าน 917 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สอบโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ม
ชื่อนักเรียน : ด.ช. นนทนัตถ์ ลิ้มเจริญ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2556,14:29   อ่าน 763 ครั้ง