ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
สอบ ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์
ด.ช.สัญฑ์ แจ้งวัง
รายละเอียดผลงาน

การสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เด็กชายสัณฑ์ แจ้งวัง ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร์  โดยครูผู้สอน นางสาวรัตนพร อุปพงศ์   

โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 2557,08:47   อ่าน 786 ครั้ง