ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลครูศรีหนองคาย ระดับเงิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจรินทร์ แท่นทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,10:48  อ่าน 1206 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูศรีหนองคาย ระดับทอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา สาสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,10:47  อ่าน 1167 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลดี ศรีหนองคาย ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาววงเดือน เจริญดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,10:45  อ่าน 1218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูศรีหนองคาย ระดับเพชร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางณิชากร พลไพร่ฟ้า
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,10:42  อ่าน 1251 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนดีเด่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชนิญญา ลีนาราช
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,10:39  อ่าน 1288 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมณีรัตน์ จันทร์สูงเนิน
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,10:35  อ่าน 1156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชื่ออาจารย์ : นางปภาดา นันทะรัตน์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,09:33  อ่าน 1126 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net กลุ่มสาระคณิตศาตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรอุมา สาสุข
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,09:29  อ่าน 1138 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net กลุ่มสาระคณิตศาตร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรัตน์พร อุปพงศ์
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2558,09:14  อ่าน 1282 ครั้ง
รายละเอียด..