ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา ภาษาไทย ระดับ ดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา ภาษาไทย  ระดับ ดีเยี่ยม  จำนวน    4  คน  ระดับดีมาก   จำนวน   24  คน    ระดับดี  จำนวน  52  คน

https://www.facebook.com/st.paulschoolnongkhai/posts/pfbid0W519GUR88DHh9ovGPjgw5cZy5TR3TvYa5u83RqaxojGmZ7RwUV8qpYmJRdFtbowml
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,10:37   อ่าน 133 ครั้ง