ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา วิทยาศาสตร์ระดับ ดีเยี่ยม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา วิทยาศาสตร์  ระดับ ดีเยี่ยม จำนวน    2  คน   ระดับดีมาก  จำนวน   11  คน  ระดับดี  จำนวน  19  คน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,10:31   อ่าน 74 ครั้ง