ภาพกิจกรรม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 วิชา คณิตศาสตร์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 
วิชา คณิตศาสตร์  คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 2 คน  คะแนนในระดับดีเยี่ยม จำนวน 5 คน คะแนนในระดับดีมาก จำนวน 7 คน คะแนนในระดับดี จำนวน 8 คน
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,10:27   อ่าน 73 ครั้ง