ภาพกิจกรรม
ภาพบรรยากาศของพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565
ประมวลภาพบรรยากาศของพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัยและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,19:16   อ่าน 113 ครั้ง