ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่ได้รับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2566
ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ที่ได้รับรางวัลในงานวันครู ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้ ครูกานต์ธีรา แพงดวง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาปฐมวัย ครูเจษฎา ประวระณา ได้รับรางวัลในโครางการ “คนค้นครู” เป็นครูผู้อุทิศตน เสียสละและมีจิตอาสา ครูรัตนพร อุปพงศ์ ได้รับรางวัล สถานศึกษาต้นแบบนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จังหวัดหนองคาย ด้วย SPNK Model
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:45   อ่าน 152 ครั้ง