ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดบทกลอน
????ขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมการประกวดบทกลอน สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองคาย
????????และขอขอบคุณ ท่านอธิการ เซอร์มารีโลด พวงแก้ว สกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรครั้งนี้
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2565,14:30   อ่าน 50 ครั้ง