ภาพกิจกรรม
โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ได้ผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกในระดับ "ดีเยี่ยม"
ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ทางโรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน อยู่ในระดับในระดับ "ดีเยี่ยม"
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2565,10:41   อ่าน 22 ครั้ง