ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นางสาวพวงแก้ว สกุลทอง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ ศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย
นางสาวพวงแก้ว  สกุลทอง ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ โรงเรียนเซนต์ปอลหนองคาย ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสที่ นายจรินทร์  สุรเสรีวงษ ศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย คนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง ในวัน พฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563
ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 2563,13:47   อ่าน 147 ครั้ง