ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่นเนื่องในวันครูจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับโล่และเกียรติบัตรดีเด่นเนื่องในวันครูจากผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหนองคาย
ผู้บริหารดีเด่น นางสาวพวงแก้ว  สกุลทอง
โล่รางวัลระดับดีเลิศ Best Practices กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๐
นางสาวรัตนพร  อุปพงศ์
ครูดีเด่น
๑.นางปิยะฉัตร  ขาวนอก
๒.นางณิชากร  พลไพร่ฟ้า
๓.นายทินกร  จันทรผล
๔.นางสาวญาดา  สุวรรณรินทร์
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,09:21   อ่าน 262 ครั้ง