โครงสร้างหน่วยการเรียนการสอน ปี 2559
โครงสร้างหลักสูตร ป.1

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 195.61 KB
โครงสร้างหลักสูตร ป.2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 200.7 KB
โครงสร้างหลักสูตร ป.3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 212.43 KB
โครงสร้างหลักสูตร ป.4

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 219.78 KB
โครงสร้างหลักสูตร ป.5

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.47 KB
โครงสร้างหลักสูตร ป.6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.03 KB
โครงสร้างหลักสูตร ม.1

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.72 KB
โครงสร้างหลักสูตร ม.2

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.82 KB
โครงสร้างหลักสูตร ม.3

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 254.24 KB