ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สรุปผลการประกันคุณภาพภายในทั้งระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานปีการ
สรุปบักทึกการตรวจ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88.67 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.42 KB
สรุปบักทึกการตรวจ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 318.76 KB
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 352.45 KB